Archief Activiteiten

Activiteiten in seizoen 2021 – 2022

Gelukkig hebben we het schaatsseizoen, ondanks alle beperkende corona maatregelen, weer kunnen inplannen. Aan de hand van deze maatregelen hebben we besloten om het schaatsen in een afgeslankte vorm te organiseren. Er komen per tijdsblok minder leerlingen op het ijs. De deelnemende leerlingen komen uit een bubbel per school of groep. De speciale activiteiten zoals de Sinterklaasviering en de Elfstedentocht moeten we helaas laten vervallen.

Kindercentrum De Ster van de Stichting Reinaerde, Auris Fortaal en het Seyster College hebben we de eerste helft van het seizoen weer met veel plezier mogen verwelkomen.

Elfstedentocht 1
Annuleren schaatsactiviteiten seizoen 2020-2021

Als bestuur van de Stichting Anton Huiskes werden wij gedwongen te beoordelen op welke wijze onze schaatsactiviteiten zouden worden geraakt door het coronavirus. Bestond er een mogelijkheid om op een verantwoorde wijze onze schaatsactiviteiten te organiseren? Zowel leerlingen als onze vrijwilligers kunnen tot ‘risicogroepen’ worden gerekend, waarbij er ook nog sprake is van niet te vermijden onderling contact tussen vrijwilligers en leerlingen. Wij zagen geen ruimte voor een aangepast programma en hebben, met pijn in het hart, moeten besluiten om het gehele seizoen 2020-2021 te schrappen.

Dit was een zeer teleurstellende uitkomst voor leerlingen en vrijwilligers, maar we konden op begrip rekenen gezien de uitzonderlijke omstandigheden en gekoppelde risico’s voor alle doelgroepen.

Activiteiten in seizoen 2019 – 2020

Het schaatsseizoen stond in het teken van het 40 jarig jubileum van de Stichting Anton Huiskes. Dit hebben we groots gevierd tijdens de Elfstedentocht van 20 februari 2020 waarbij de burgemeester van Utrecht, de heer Jan van Zanen, het startschot heeft gegeven.

Op 13 donderdagen werden door 2027 leerlingen van de volgende organisaties deelgenomen: Auris Fortaal, Seyster College, SO Fier, Meerklank SO en VSO, Basisschool LUX, Stip VSO en Stichting Reinaerde (vestiging Oikos in Utrecht en De Ster in Vleuten).

Met 18 vrijwilligers ondersteunden we de kinderen met het schaatsen.

Onverwachts hebben we in de zomer van 2019 afscheid moeten nemen van Fiep Twente. Haar opgewekt karakter, toewijding en gevoel voor humor hebben we dit seizoen erg gemist.Activiteiten in seizoen 2018 – 2019

Het Seyster College mochten we dit seizoen begroeten als nieuwe deelnemer aan de schaatsactiviteiten. Met 465 leerlingen van 9 deelnemende scholen werden de 13 reguliere donderdagen druk bezocht. Elke leerling kwam minimaal 3 maal naar de ijsbaan.

De begeleiding van dit grote aantal leerlingen leverde, dankzij de versterking van ons team met 2 vrijwilligers, geen problemen op. Hoogtepunten waren dit jaar weer het bezoek van Sinterklaas met zijn Pieten en de inmiddels traditionele Elfstedentocht. 360 Leerlingen genoten met volle teugen van deze twee populaire evenementen. Ook dit seizoen hebben we Mytylschool De Kleine Prins Utrecht weer kunnen ondersteunen met rekjes en schaatsen bij hun jaarlijkse schaatsdag.

web


Activiteiten in het seizoen 2016 – 2017

Vanuit  De Mozarthof; de Rafaelschool; De Herderschêeschool; drie locaties van de Stichting Reinaerde; De Gooise praktijkschool;  Stichting de Wilg; Auris fortaal; de Rafaëlschool ; Stip VSO; Wereldkidz Meerklank en Mytylschool Ariane de Ranitz, komen zo’n 600 verschillende leerlingen en deelnemers naar de Vechtse Banen in Utrecht.  Met elkaar trekken ze dit seizoen bijna  2250 keer de schaatsen van de Stichting Anton Huiskes aan. De een zelfstandig, de ander met ‘n beetje of veel hulp.   Ondersteund door (ca. 18) vrijwilligers van de stichting en eigen begeleiders, worden ze uitgenodigd en uitgedaagd om kennis te maken met /en gezond te bewegen op het ijs.  De een kan goed schaatsen na een korte tijd en vermaakt zich met ijshockey; buiten schaatsen met begeleiding of  “remmen leren”.  De ander krabbelt supertrots met ‘drie-ijzerschaatsen’ achter een rekje. Weer een ander hangt eerst een tijd over de boarding  om alleen maar te kijken en voelt met  handen en voeten hoe koud en glad het ijs is, voordat ze (misschien wel een week later), voorzichtig het ijs op loopt en nog weer een week later met drie-ijzerschaatsen aan de voeten voorzichtig een rekje voort schuift.

‘plezier en verantwoord bewegen – ieder op zijn eigen niveau’. Daar gaan we voor!

Op 16 februari 2017 sluiten we het seizoen af met een heuse 11-stedentocht.  Iedere deelnemer kan een 11-stedenkruisje verdienen en trots de lente in.

20170224_140057
20170224_140622


Activiteiten in het seizoen 2015 – 2016

Tussen oktober 2015 en half februari 2016 ging er ca. 1450 x een kind of jongere de ijsbaan op. Zij kwamen met begeleiders vanuit  11 organisaties in en rond Utrecht naar de Vechtse banen toe.  De Stichting Anton Huiskes maakte dit mogelijk met de inzet van 18 vrijwilligers door:

  • het ter beschikking stellen van (aangepaste)schaatsen, rekjes, sleeën, schaatssteppen, hockey spullen.
  • En vooral door aandacht en handreikingen te geven aan jongeren/kinderen en hun begeleiders om de “ijs-ervaringen” zo aangenaam mogelijk te maken.
  • Huur van de binnenbaan
  • Financiers te zoeken en vinden voor benodigd vervoer en dit vervoer te regelen.

In seizoen 2015 2016 ontwikkelde de stichting, samen met bureau Opaal, een document voor scholen en andere deelnemende organisaties  met het doel een handreiking  te bieden bij het verantwoorden van het schaatsevenement als lesactiviteit voor zeer moeilijk lerende kinderen (en kinderen met meervoudige beperkingen).  Het document is in 2016 aangeboden aan de betreffende scholen en is daar enthousiast ontvangen.

Het lijkt erop dat het document stimulerend werkt, want de stichting zag voor het seizoen 2016 2017 de aanmeldingen stijgen met  25 %.