Werkwijze en afspraken

In bijgaand document omschrijft de Stichting Anton Huiskes (SAH) haar activiteiten en doelstellingen. Ook vindt u in het document de taken en verantwoordelijkheden richting de betrokken doelgroepen.