Doelstelling

Stichting Anton Huiskes organiseert en bekostigd schaatsactiviteiten voor mensen met een beperking. Deze activiteiten en bestedingen vallen binnen de statutaire doelstellingen van de Stichting en zijn in lijn met het vastgestelde meerjarenbeleidsplan.