Doelstelling

Stichting Anton Huiskes organiseert en bekostigt schaatsactiviteiten voor mensen met een beperking. Deze activiteiten en bestedingen vallen binnen de statutaire doelstellingen van de Stichting en zijn in lijn met het vastgestelde meerjarenbeleidsplan.