Beloningsbeleid

Alle bestuursfuncties binnen de Stichting zijn onbezoldigd. Alle vrijwilligers doen hun activiteiten zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen. Eventuele gemaakte onkosten door bestuursleden of vrijwilligers dienen op basis van een declaratie kenbaar te worden gemaakt aan de penningmeester en worden vergoed na overlegging van verkregen betaalbewijzen.