Beleidsplan

  • Oud-schaatser en schaatscoach Anton Huiskes zette in de jaren ’80 het Schaatsen voor Gehandicapten op. Hij startte in 1980 als vrijwilliger met het benaderen van scholen voor speciaal onderwijs om hen te motiveren om hun pupillen deel te laten nemen aan schaatslessen op de Vechtsebanen. Hij wilde dat ook kinderen met een beperking aan schaatsen plezier konden beleven
  • Dit gedachtegoed heeft zich in de afgelopen decennia doorontwikkeld tot een volwaardige schaatsactiviteit met leerdoelen en een concrete leeropbrengst. Voor vele scholen en (zorg-)instellingen passen de schaatsactiviteiten binnen het reguliere aanbod.
  • De activiteiten welke Stichting Anton Huiskes omvatten (bus)vervoer van en naar de ijsbaan, activiteiten om en rond het ijs en de activiteiten op het ijs. Tevens zijn er jaarlijks terugkerende vast elementen, zoals Sinterklaas en de Elfstedentocht.
  • Het bestuur bestaat uit een Voorzitter, Penningmeester, Secretaris en algemene leden. In het bestuur heeft altijd een bestuurslid zitting, welke ook is betrokken bij de organisatie van de wekelijkse activiteiten op het ijs.
  • De wekelijkse activiteiten van de Stichting worden georganiseerd en zijn alleen mogelijk door een zeer actieve vaste groep vrijwilligers.
  • De Stichting Anton Huiskes ontvangt gelden via subsidie, sponsoring, donateurs en giften. Het vermogen wordt actief beheerd, zodanig dat de continuïteit van de stichting en haar activiteiten is gewaarborgd.
  • Het bestuur stelt jaarlijks de volgende financiële documenten vast: Begroting voorafgaand aan het schaatsseizoen en een jaarrekening na afloop van het jaar. De Stichting kent een gebroken boekjaar.